Бодлогууд

# Нэр
A Гурвалжин Даариймаа
B Урт зам Баатархүү
C Сонин массив Даариймаа
D Хамгийн том дэд матриц 3 Даариймаа
E k-d-дараалал Даариймаа