Бодлогууд

# Нэр
A Содон үржвэр Г.Мэндбаяр
B Тоглоомон нийлбэр Даариймаа
C Граф хуваах Г.Мэндбаяр
D Толгодод авирах Г.Мэндбаяр
E Хэммингийн гурвал Даариймаа