Бодлогууд

# Нэр
A Таталцлын хүчээр эргэх Даариймаа
B Даалууны нөлөө Г.Мэндбаяр
C Содон үржвэр Г.Мэндбаяр
D Тоглоомон нийлбэр Даариймаа
E Граф хуваах Г.Мэндбаяр