Бодлогууд

# Нэр
A Самар Даариймаа
B Дараалсан моднууд Даариймаа
C Граф хайж байна Бат-Од
D Дарааллыг сайжруулах Бат-Од
E Эерэг матриц Даариймаа