Бодлогууд

# Нэр
A Хуудаснууд Даариймаа
B Улаан ба цэнхэр бөмбөгнүүд Даариймаа
C Картууд Даариймаа
D Ханын будаг Даариймаа
E Мод ба массив Даариймаа