Бодлогууд

# Нэр
A Nineteen Даариймаа
B Гурван матриц Даариймаа
C Дарагдсан цэгүүд Бат-Од
D Ханойн Цамхаг footman
E Өөр нэг тоон дараалал Даариймаа