Бодлогууд

# Нэр
A Генетикийн инженерчлэл Даариймаа
B Үг нугалах Г.Мэндбаяр
C1 The Tournament [орчуулагдаж байгаа]
C2 The Tournament [орчуулагдаж байгаа]
C3 The Tournament [орчуулагдаж байгаа]
D1 Суперколлайдер Г.Мэндбаяр
D2 Суперколлайдер Г.Мэндбаяр
E1 Three Trees [орчуулагдаж байгаа]
E2 Three Trees [орчуулагдаж байгаа]
F1 Stock Trading [орчуулагдаж байгаа]
F2 Stock Trading [орчуулагдаж байгаа]
F3 Stock Trading [орчуулагдаж байгаа]