Бодлогууд

# Нэр
A Кодлогч Даариймаа
B Multitasking Баттулга
C Үнээ саах Даариймаа
D Галт уулс Даариймаа
E Тараагч мод Даариймаа