Бодлогууд

# Нэр
A Үнээ саах Даариймаа
B Галт уулс Даариймаа
C Тараагч мод Даариймаа
D Сөрөг масс Даариймаа
E Эгшиг үсгүүд Даариймаа