Бодлогууд

# Нэр
A Сережа болон Дима Хүрэлцоож
B Сережа болон шат Хүрэлцоож
C Сережа ба угтвар Төрбат
D Сережа ба Мод Г.Мэндбаяр
E Сережа болон Хаалт Хүрэлцоож