Бодлогууд

# Нэр
A Сайн тоо Энхдүүрэн
B Фибионаччийн дэд хэсэг Энхдүүрэн
C Матриц Энхдүүрэн, zoloogg
D Чөлөөт зах Энхдүүрэн
E Гоё олонлог Энхдүүрэн