A. Сурагчдын групп

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Хичээлийн шинэ жил эхэлж Улсын Берланд их сургууль нь хотын сургуулийн програмын анхан болон дунд шатны кодеруудын 2 груп хичээллэж эхлүүлжээ. Хүүхдүүдийг групт хуваахын тулд шалгав. Үр дүнд нь сурагч бүр 1 ээс m хооронд оноо авсан. Бид c1 ширхэг сурагч нь 1 оноотой c2 ширхэг сурагч нь 2 оноотой гэх мэт cm ширхэг сурагч нь m оноотойг мэднэ. Одоо та тэнцэх k (1 ээс m хоорондох бүхэл тоо) оноог тохируулах ба бүх сурагчдаас k аас бага оноо авсан нь анхан шатны групд хамгийн багадаа k оноо авсан сурагчдыг дунд шатны групд оруулах юм. Хэрвээ групын хэмжээ нь y ээс хэтэрвэл их сургуульд тэдэнд өрөө олж чадахгүйг мэдэж байгаа. Мөн хэрвээ груп нь x ээс бага хүүхэдтэй бол энэ нь хэтэрхий бага тул ийм хүүхэдтэй анги байгаад хэрэггүйг бид мэднэ. Тэгхээр та груп тус бүр x ээс y хооронд хүүхэдтэй байхаар хоёр хэсэгт хуваах юм.

Эдгээд шаардлагуудтай тохирох тэнцэх оноог нь сонгож их сургуульд тусална уу!

Оролт

Эхний мөрөнд m бүхэл тоо ($2 ≤ m ≤ 100$). 2 дахь мөрөнд c1, c2, ..., cm m ширхэг тоонууд зайгаар тусгаарлагдан өгөгдөнө ($0 ≤ ci ≤ 100$). 3 дахь мөрөнд x,y тоонууд зайгаар тусгаарлан өгөгдөнө. Хамгийн багадаа нэг ширхэг ci нь 0 ээс их байна.

Гаралт

Хэрвээ тэнцэх оноог олох боломжгүй бол 0 гэж хэвлэх ба бусад тохиолдолд 1 ээс m хоорондох тэнцэх оноог хэвлэнэ. Хэрэв олон хариулт байвал алийг нь ч хэвлэсэн болно.

Орчуулсан: Gantushig

Жишээ тэстүүд

Оролт
5
3 4 3 2 1
6 8
Гаралт
3
Оролт
5
0 3 3 4 2
3 10
Гаралт
4
Оролт
2
2 5
3 6
Гаралт
0

Тэмдэглэл

In the first sample the beginner group has 7 students, the intermediate group has 6 of them.

In the second sample another correct answer is 3.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...