Бодлогууд

# Нэр
A Даалуу Батхишиг
B 2 овоо Төрбат
C Хамгийн их утгыг ол Батхишиг
D Дараалал (очер) Төрбат
E Антигинж Төрбат