Бодлогууд

# Нэр
A Жефф болон цифрүүд Э.Шүрэнчулуун
B Жеф ба үечлэл Баярхүү
C Жэфф ба Тоймлолт Төрбат
D Жэфф Фюрик хоёр Төрбат
E Жэфф ба Хаалт Төрбат