Бодлогууд

# Нэр
A Соронзууд Э.Шүрэнчулуун
B Энгийн молекулууд Э.Шүрэнчулуун
C Рациональ эсэргүүцэл Батхишиг
D Хувьсах гүйдэл Э.Шүрэнчулуун
E Цаг унших Э.Шүрэнчулуун