Бодлогууд

# Нэр
A1 Oh Sweet Beaverette [орчуулагдаж байгаа]
A2 Oh Sweet Beaverette [орчуулагдаж байгаа]
B1 Shave Beaver! [орчуулагдаж байгаа]
B2 Shave Beaver! [орчуулагдаж байгаа]
C1 The Great Julya Calendar [орчуулагдаж байгаа]
C2 The Great Julya Calendar [орчуулагдаж байгаа]
C3 The Great Julya Calendar [орчуулагдаж байгаа]
D1 Escaping on Beaveractor [орчуулагдаж байгаа]
D2 Escaping on Beaveractor [орчуулагдаж байгаа]
D3 Escaping on Beaveractor [орчуулагдаж байгаа]
E1 Deja Vu [орчуулагдаж байгаа]
E2 Deja Vu [орчуулагдаж байгаа]