Бодлогууд

# Нэр
A Массив Б.Батхуяг
B Програмчлалын багш Энхлут
C Гоё тоонууд Даариймаа
D Квадратыг будах Г.Мэндбаяр
E Эзэнт гүрний дайралт Энхлут