E. Поло пенгвин ба азтай тоонууд

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Аравтын бичиглэлдээ зөвхөн 4 ба 7 гэсэн цифрүүдийг агуулдаг эерэг бүхэл тоог азтай тоо гэдгийг хүн бүхэн мэднэ. Жишээлбэл: $47$, $744$, $4$ тоонууд нь азтай тоонууд, харин 5, 17, 467 тоонууд азтай тоо биш юм.

Поло пенгвинд $l$ ба $r$ $(l < r)$ хоёр азтай бүхэл тоонууд байна. Түүнээс гадна тэдний оронгийн тоо (энэ нь тэгээр эхлээгүй аравтын бичиглэл дэх цифрүүдийн тоо юм) нь хоорондоо тэнцүү байна.

$l$-ээс багагүй, $r$-ээс ихгүй азтай тоонуудын тоог $n$ гэж тэмдэглээд $a_i$-аар энэ тоонуудын $i$-р (өсөх дарааллаар) тоог тэмдэглэе. Тэгвэл дараах хариуг тооцоолж олно уу:

$$a_{1}\cdot a_{2} + a_{2}\cdot a_{3} + ... + a_{n - 1}\cdot a_{n}$$

Хариулт нь хэтэрхий том тоо байж болох тул $1000000007$ ($10^{9} + 7$)-д хуваагаад гарсан үлдэгдлийг хэвлэнэ.

Оролт

Эхний мөр нь эерэг бүхэл $l$ тоог агуулах ба хоёр дахь мөр нь эерэг бүхэл $r$ ($1 ≤ l < r ≤ 10^{100000}$) тоог агуулна. Өгөгдсөн тоонууд нь тэгээр эхлээгүй байна.

Өгөгдсөн тоонуудын цифрүүдийн тоо нь хоорондоо тэнцүү байх бөгөөд хоёулаа азтай тоо байна гэдэг нь баталгаатай болно.

Гаралт

Нэг мөрөнд нэг бүхэл тоо хэвлэнэ. Энэ нь бодлогын хариуг $1000000007$ ($10^{9} + 7$)-д хуваагаад гарсан үлдэгдэл юм.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
4
7
Гаралт
28
Оролт
474
777
Гаралт
2316330
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...