D. Солилт

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Жон Доё нэгэн үзэсгэлэнтэй солилтын томьёо нээжээ.

$p = p_{1}, p_{2}, ..., p_{n}$ солилтыг авч үзье. Уг солилтын $f$ хувиргалтыг дараах байдлаар тодорхойлъё:

Энд $k$ $(k > 1)$ нь бүхэл тоо байх ба уг хувиргалтын параметр $r$ нь $rk ≤ n$ байх хамгийн их бүхэл тоо байна. Хэрэв $rk = n$ байвал $p_{rk + 1}, p_{rk + 2}$ гэх мэтчилэн үргэлжлэх элементүүд нь орхигдоно. Өөрөөр хэлбэл $p$ солилтын дээр дүрслэгдсэн хувиргалт нь $k$ урттай үл тасрах, дараалсан дэд дараалал болгоныг мөн $n$-ын $k$-д хуваагаад гарах үлдэгдэлтэй тэнцүү урттай хамгийн сүүлийн дэд дарааллыг зүүн тийш нь цикл хэлбэрээр байрыг нь солих юм.

Жон Доё $f(f( ... f(p = [1, 2, ..., n], 2) ... , n - 1), n)$ солилтыг үзэсгэлэнтэй гэж боддог. Харамсалтай нь тэрээр өөрийн сонирхож буй үзэсгэлэнтэй солилтоо хурдан олж чадахгүй байв. Тиймээс таныг туслахыг хүсжээ.

Таны даалгавар бол өгөгдсөн $n$-ын хувьд үзэсгэлэнтэй солилтыг олох юм. Тодруулах үүднээс 3-дахь жишээг харна уу.

Оролт

Дан мөрөнд бүхэл тоо $n$ ($2 ≤ n ≤ 10^{6}$) өгөгдөнө.

Гаралт

$n$ хэмжээтэй үзэсгэлэнтэй солилтыг илэрхийлэх $1$-ээс $n$ хүртэлх зайгаар тусгаарлагдсан $n$ ширхэг ялгаатай бүхэл тоонуудыг хэвлэнэ үү.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
2
Гаралт
2 1 
Оролт
3
Гаралт
1 3 2 
Оролт
4
Гаралт
4 2 3 1 

Тэмдэглэл

3-дахь жишээний тэмдэглэл:

  • $f([1, 2, 3, 4], 2) = [2, 1, 4, 3]$
  • $f([2, 1, 4, 3], 3) = [1, 4, 2, 3]$
  • $f([1, 4, 2, 3], 4) = [4, 2, 3, 1]$
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...