C. Азтай сэлгэмэл

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

$p$ нь $p_1, p_2, ... , p_n$ гэсэн ялгаатай $n$ элементтэй $1$ ээс $n$ ($1 ≤ p_i ≤ n$)-ийн ямар нэгэн сэлгэмэл юм. Харин азтай $p$ сэлгэмэл гэдэг дурын $i$ ($1 ≤ i ≤ n$) тоо бүрийн хувьд $p_{p_i} = n - i + 1$ нөхцөлийг хангасан байна. Танд $n$ тоо өгөгджээ. Тэгвэл $n$ элементтэй азтай сэлгэмэлийг ол.

Оролт

Ганц мөрөнд $n$ ($1 ≤ n ≤ 10^5$) тоо өгөгдөнө.

Гаралт

Азтай сэлгэмэл олдохгүй бол $"-1"$ хэвлэнэ үү.

Бусад тохиодолд $p_1, p_2, ..., p_n$ ($1 ≤ p_i ≤ n$) тоонуудыг хоосон зайгаар тусгаарлан хэвлэнэ үү.

Хэрвээ олон хариутай бол аль нэг хариуг хэвлэхэд болно.

Орчуулсан: Адъяа

Жишээ тэстүүд

Оролт
1
Гаралт
1 
Оролт
2
Гаралт
-1
Оролт
4
Гаралт
2 4 1 3 
Оролт
5
Гаралт
2 5 3 1 4 
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...