E. Сэлгэмэлийн байрлал

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

$p$ сэлгэмэл нь $n$-ээс хэтрэхгүй, $n$ ширхэг ялгаатай эерэг бүхэл тоонуудаас бүрдсэн $p_{1},  p_{2},  ...,  p_{n}$ бүхэл тоонуудын олонлог юм. $p_{i}$ нь $p$ сэлгэмэлийн $i$-р элементийг илэрхийлнэ. Бид $p_{1},  p_{2},  ...,  p_{n}$ сэлгэмэлийн урт буюу хэмжээг $n$ тоогоор тодорхойлно.

Хэрвээ $|p[i] - i| = 1$ бол $p_{1},  p_{2},  ...,  p_{n}$ сэлгэмэлийн $i$ ($1 ≤ i ≤ n$)-р байрлалыг сайн байрлал гэж нэрлэнэ. Яг $k$ ширхэг сайн байрлалтай, $n$ хэмжээтэй сэлгэмэлийн тоог тооцоолно уу. Хариултыг $1000000007$ ($10^{9} + 7$)-д хуваагаад гарсан үлдэгдлийг хэвлэнэ.

Оролт

Нэг мөрөнд зайгаар тусгаарласан хоёр бүхэл $n$ болон $k$ ($1 ≤ n ≤ 1000, 0 ≤ k ≤ n$) тоонуудыг оруулна.

Гаралт

Яг $k$ сайн байрлалтай $n$ урттай сэлгэмлийн тоог $1000000007$-д хуваагаад гарсан үлдэгдлийг хэвлэнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
1 0
Гаралт
1
Оролт
2 1
Гаралт
0
Оролт
3 2
Гаралт
4
Оролт
4 1
Гаралт
6
Оролт
7 4
Гаралт
328

Тэмдэглэл

$(1)$ сэлгэмэлд $0$ сайн байрлалтай сэлгэмэл байгаа.

$(1, 2)$ сэлгэмэл $0$ сайн байрлалтай ба $(2, 1)$ сэлгэмэл 2 ширхэг сайн байрлалтай байна.

$3$ урттай сэлгэмэл:

  1. $(1, 2, 3)$ - $0$ сайн байрлалтай
  2. $(1, 3, 2$) - $2$ сайн байрлалтай
  3. $(2, 1, 3)$ - $2$ сайн байрлалтай
  4. $(2, 3, 1)$ - $2$ сайн байрлалтай
  5. $(3, 1, 2)$ - $2$ сайн байрлалтай
  6. $(3, 2, 1)$ - $0$ сайн байрлалтай
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...