Бодлогууд

# Нэр
A Үнээнүүд ба модулийн анхны язгуур Батхишиг
B Покер ба үнээнүүд Даариймаа
C Үнээнүүд ба дараалал Даариймаа, Энхгэрэл
D Үнээний програм Даариймаа
E Зоосны бэрхшээл Даариймаа