Бодлогууд

# Нэр
A Бит++ gmunkhbaatarmn
B Өндөг будсан нь Даариймаа
C XOR ба OR gmunkhbaatarmn
D Өөр нэгэн тоон тоглоом Баатархүү
E Хамгийн их зайдас Баатархүү