C. Тэгш өнцөгтийн оньс

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Танд координатын эх дээр төвтэй 2 тэгш өнцөгт өгөгдсөн. Эхний тэгш өнцөгт нь координатын хавтгайн тэнхлэгүүдтэй параллел. $Ox$ тэнхлэгтэй параллел талын урт нь $w$, $Oy$ тэнхлэгтэй параллел талын урт нь $h$. Хоёрдох тэгш өнцөгт нь эхний тэгш өнцөгтийг $α$ градусаар эргүүлсэн хувилбар.

![][1]

Таны даалгавар бол 2 тэгш өнцөгтийн огтлолцолын талбайг олох юм. Зураг дээр сүүдэрлүүлж үзүүлсэн хэсэн.

Оролт

Эхний мөрөнд $w, h, α$ ($1 ≤ w, h ≤ 106; 0 ≤ α ≤ 180$) 3 тоо өгөгдөнө. (α өнцөгийн хэмжигдхүүн нь градус)

Гаралт

Нэг мөрөнд 2 тэгш өнцөгтийн огтлолцолын талбай болох бодит тоог хэвлэнэ.

Хариунд гарсан тоо нь $10^{-6}$ зэрэгт зөрөөгүй тохиолдолд зөв хариунд авч үзнэ.

Орчуулсан: Энхсанаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1 45
Гаралт
0.828427125
Оролт
6 4 30
Гаралт
19.668384925

Тэмдэглэл

The second sample has been drawn on the picture above.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...