B. Хамгийн ойр бутархай

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Танд эерэг бүхэл $x, y, n$ тоонууд өгөгдсөн. Таны даалгавар бол хуваарь нь $n$-ээс хэтэрдэггүй хамгийн ойр бутархай тоог олох юм.

Илүү тодруулбал та хамгийн бага байхаар $a, b$ ($1 ≤ b ≤ n; 0 ≤ a$) 2 тоог олох ёстой юм.

Хэрвээ хамгийн ойр байх олон бутархай тоо олдож байвал тэр дундаас хамгийн бага хуваарьтайг нь сонгоно. Хэрэв хуваарь нь бага байх олон тоо байвал хамгийн бага хүртвэртэйг нь сонгоно.

Оролт

Нэг мөрөнд $x, y, n$ ($1 ≤ x, y, n ≤ 10^5$) 3 тоо өгөгдөнө.

Гаралт

Хариу болох бутархайг дараах форматтай хэвлэнэ "$a/b$" (үүнд хаалт орохгүй).

Орчуулсан: Энхсанаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
3 7 6
Гаралт
2/5
Оролт
7 2 4
Гаралт
7/2
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...