B. Цэгүүдийн Олонлог

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Хавтгай дээрх цэгүүдийн олонлогийн гүдийлт гэж энэхүү олонлог дахь гүдгэр олон өнцөгт үүсгэж чадах хамгийн олон цэгийн тоог хэлнэ. Таны даалгавар бол гүдийлт нь яг $m$ байх $n$ цэгтэй олонлогийг байгуулах юм. Үүсэх олонлогт нэг шулуун дээр орших гурван цэг байж болохгүй.

Оролт

$n$ ба $m$ хоёр бүхэл тоо ($3 ≤ m ≤ 100$, $m ≤ n ≤ 2m$) нэг мөрөнд өгөгдөнө.

Гаралт

Хэрэв бодолт оршихгүй бол "-1". Эсрэг тохиолдолд яг $m$ гүдийлттэй дурын олонлогийн элеменүүд буюу $n$ ширхэг цэгийн координат болох хосуудыг хэвлэ. Координатуудын утга нь абсолют утгаараа $10^8$- аас хэтэрч болохгүй.

Орчуулсан: Garid

Жишээ тэстүүд

Оролт
4 3
Гаралт
0 0
3 0
0 3
1 1
Оролт
6 3
Гаралт
-1
Оролт
6 6
Гаралт
10 0
-10 0
10 1
9 1
9 -1
0 -2
Оролт
7 4
Гаралт
176166 6377
709276 539564
654734 174109
910147 434207
790497 366519
606663 21061
859328 886001
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...