Бодлогууд

# Нэр
A Дима ба найзууд byambadorjp
B Дима болон дараалал Энхсанаа
C Дима ба шат byambadorjp, Энхсанаа
D Дима ба хоёр дараалал Даариймаа
E Дима ба морьд Даариймаа