Бодлогууд

# Нэр
A Шидэт хайрцагнууд Энхлут
B Хүлэмжний үр ашиг Г.Мэндбаяр
C Алдаатай урсгал Г.Мэндбаяр
D Хамгийн их хүрхрээ Г.Мэндбаяр
E Утасны онол Г.Мэндбаяр