Бодлогууд

# Нэр
A Хөөрхөн матриц Мөнхбаяр
B Квадратууд Энхлут
C Тоон тойрог Энхлут
D Граф дахь цикл Даариймаа
E Ромбо Баатархүү