Бодлогууд

# Нэр
A Залгуур Бат-Од
B Кубуудээр тоглох Г.Мэндбаяр
C Харах өнцөг Даариймаа
D Нийлбэр Даариймаа
E Цахилгаан шат Г.Мэндбаяр