Бодлогууд

# Нэр
A Сүлд эсвэл тоо Бат-Од
B Том хэрчим Бат-Од
C Ноёны зам Г.Мэндбаяр
D Маргаан Даариймаа
E Завсар дахь XOR үйлдэл Даариймаа