Бодлогууд

# Нэр
A Кино Солонго
B Хашаа Солонго
C Бэлтгэл Солонго
D Хоёр хөзрийг нэгтгэх Г.Мэндбаяр
E Зам засвар Г.Мэндбаяр
F ТорКодер Баатархүү