Бодлогууд

# Нэр
A Шалгалт Sugardorj
B Квадрат Бат-Од
C Зураг хайчлах Бат-Од
D Xor Бат-Од
E Хаммын зай Sugardorj