Бодлогууд

# Нэр
A1 Educational Game [орчуулагдаж байгаа]
A2 Educational Game [орчуулагдаж байгаа]
A3 Educational Game [орчуулагдаж байгаа]
B1 Greedy Merchants [орчуулагдаж байгаа]
B2 Greedy Merchants [орчуулагдаж байгаа]
B3 Greedy Merchants [орчуулагдаж байгаа]
C1 Smart Beaver and Resolving Collisions [орчуулагдаж байгаа]
C2 Smart Beaver and Resolving Collisions [орчуулагдаж байгаа]
C3 Smart Beaver and Resolving Collisions [орчуулагдаж байгаа]
D1 Шидэт квадратууд Баатархүү
D2 Шидэт квадратууд Баатархүү
D3 Шидэт квадратууд Баатархүү
E1 Чадал сорьсон бөмбөлгүүд Даариймаа
E2 Чадал сорьсон бөмбөлгүүд Даариймаа
E3 Чадал сорьсон бөмбөлгүүд Даариймаа
F1 Representative Sampling [орчуулагдаж байгаа]
F2 Representative Sampling [орчуулагдаж байгаа]
F3 Representative Sampling [орчуулагдаж байгаа]