Бодлогууд

# Нэр
A Олимпиадын дүн Г.Мэндбаяр
B Олон өнцөгтүүд Баатархүү
C Дундах утга Даариймаа
D Гутлын дэлгүүр Солонго
E Тетраэдр Даариймаа