Бодлогууд

# Нэр
A Дараагийн шат Б.Батхуяг
B Такси gmunkhbaatarmn
C "cd" ба "pwd" командууд Солонго
D Мөсөн хөшөөнүүд Энхлут
E Гар Утасны яриа Баатархүү