Бодлогууд

# Нэр
A Шинэ жилийн ширээ Дулам
B Шинэ жилийн картууд Б.Алтангэрэл
C Шинэ жилийн цасан хүн Даариймаа
D New Year Contest [орчуулагдаж байгаа]
E New Year Garland [орчуулагдаж байгаа]
F Шинэ жилийн цасан ширхэг Б.Алтангэрэл