A. Дундаж тоонууд

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Танд $n$ элементтэй $a_1, a_2, ... , a_n$ тоон дараалал өгөгджээ. $i$ - р элемент нь бусад (өөрөөсөө бусад тухайн дараалын бүх элемент) тоонуудынхаа арифметик дундажтай тэнцүү байх $i$ дугааруудыг ол.

Оролт

Эхний мөрөнд $n$ ($2 ≤ n ≤ 2·10^5$) тоо өгөгдөнө. Дараагийн мөрөнд дараалалын элементүүд $a_1, a_2, ... , a_n$ ($1 ≤ a_i ≤ 1000$) эерэг бүхэл тоонууд өгөгдөнө.

Гаралт

Эхний мөрөнд нөхцөлийг хангах хэдэн тоо байгааг гарга. Дараагийн мөрөнд дугааруудыг үл буурах дараалалаар хэвлэнэ үү. Индексүүд $1$-с $n$-н хооронд байна.

Хэрвээ ийм дугаарууд олдохгүй бол эхний мөрөнд $0$ гэж хэвлэнэ. Дараагийн мөрөнд нь хоосон мөр хэвлэх эсвэл хоосон орхиж болно.

Орчуулсан: Адъяа

Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 2 3 4 5
Гаралт
1
3 
Оролт
4
50 50 50 50
Гаралт
4
1 2 3 4 
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...