Бодлогууд

# Нэр
A Түринг Тэйф Баатархүү
B Пайт Б.Алтангэрэл
C Яст мэлхийн лого Даариймаа
D Шекспирийн тогтмол хэл Даариймаа
E Хуучин Английн сайхан битүүд Баатархүү