Бодлогууд

# Нэр
A Зургаан өнцөгтийн тоо Энхсанаа
B Харах днилот Энхсанаа
C Аравтын нийлбэр Энхсанаа, zoloogg
D Зэрэгт дэвшүүлэх Энхсанаа
E Трибаноччи тоо Энхсанаа
F Анхны тоон үржвэрт задлах Энхсанаа
G CAPS LOCK-ийг асаа Энхсанаа, zoloogg
H Хаалтнууд khongoro
I Массив эрэмблэлт Баттулга
J Огноо тооцоологч Баттулга