Бодлогууд

# Нэр
A Байрлалуудын тоо Э.Шүрэнчулуун
B Сэлгэмэл Naranbayar
C Анхны тоон сэлгэмэл Энхсанаа
D Дөрвөлжингүүд Garid
E Хаалтууд Г.Мэндбаяр