Бодлогууд

# Нэр
A Бараг л азын дугаар gmunkhbaatarmn, Энхсанаа
B Азтай тэмдэгт мөр Адъяа
C Азтай цифрүүдийн нийлбэр Адъяа
D Азтай магадлал gmunkhbaatarmn
E Азын мод Энхгэрэл