Бодлогууд

# Нэр
A Өөрчлөлт Б.Алтангэрэл
B Харанхуйн чуулга Б.Алтангэрэл
C Эдийн ертөнц Б.Алтангэрэл
D Сонирхолтой геодиз Б.Алтангэрэл
E Өргөөд шид Б.Алтангэрэл