Бодлогууд

# Нэр
A Хөзрөн тоглоом Энхгэрэл
B Уйтгарлах завгүй gmunkhbaatarmn
C Ктулху gmunkhbaatarmn
D Орос рулет Б.Алтангэрэл
E Ковавансад дайралт хийсэн нь Б.Алтангэрэл