Бодлогууд

# Нэр
A Уйтгарлах завгүй gmunkhbaatarmn
B Ктулху gmunkhbaatarmn
C Орос рулет Б.Алтангэрэл
D Ковавансад дайралт хийсэн нь Б.Алтангэрэл
E Багц худалдан авах Энхгэрэл