Бодлогууд

# Нэр
A Өрөөнд хивс дэвсэх Энхгэрэл
B Нөхөрсөг тоонууд Энхсанаа
C A+B Энхгэрэл
D Ам дамжсан яриа Энхгэрэл
E Нэг эгнээнд буй гэрлүүд Энхгэрэл
F Олон гишүүнт Энхгэрэл
G Цомогт нэр өгөх Энхгэрэл
H Байлдааны хөлөг онгоц Энхгэрэл
I Эргэлт Энхгэрэл
J Интервал будах Энхгэрэл