B. Хүснэгт

хугацааны хязгаарлалт 10 секунд

санах ойн хязгаарлалт 64 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Нийтлэг хүснэгтийн системд (жишээлбэл Excel-д) дараах баганын дугаарлалтыг ашигладаг. Эхнийх нь $A$ хоёр дахь нь $B$ гэх мэтээр $26$ дахь нь $Z$-ээр тэмдэгдэгддэг. Тэгээд $2$ үсэгтэй дугаар: $27$ дахь багана нь $АА$, $28$ - $AB$, $52$-р багана $AZ$. $ZZ$-ийн дараа $3$ үсэгтэй дугаар гэх мэт.

Мѳрүүд нь 1-ээс эхэлсэн бүхэл тоонуудаар дугаарлагддаг. Нүд бүрийг түүний багана ба мѳрийн нэрийг нийлүүлснээр нэрлэнэ. Жишээлбэл, $BC23$ нь 55-р багана, 23-р мѳр дэх нүдийг нэрлэнэ.

Заримдаа $RXCY$ гэсэн ѳѳр дугаарлалтын систем ашигладаг, энд $X, Y$ бүхэл тоонууд нь харгалзан мѳр ба баганын дугаарыг илэрхийлдэг. Жишээ нь $R23C55$ нь ѳмнѳх жишээн дэх мѳрийг илэрхийлнэ.

Нэг систэм дэх нүдний дугаарлалтыг нѳгѳѳхѳѳр нь илэрхийлэх програмыг бич.

Оролт

Эхний мѳрѳнд тэст хэдэн координат агуулахыг илэрхийлэх $n$ бүхэл тоо $(1 ≤ n ≤ 10^5)$. Дараагийн $n$ мѳр бүр нэг координат илэрхийлэг тэмдэгт мѳр. Бүх координатууд зѳв бѳгѳѳд нүдний мѳр багана нь $10^6$-аас хэтрэхгүй.

Гаралт

$n$ мѳрѳнд, мѳр бүрт нѳгѳѳ систэм дэх нүдний координат.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
2
R23C55
BC23
Гаралт
BC23
R23C55
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...